B2C Müşteri Servisleri

Sipariş servisleri içerisinde yalnızca "Tüm Müşterileri Listeleme Servisi" bulunmaktadır.

Bu servis ile e-ticaret sitenize üye olan tüm müşterilerin bilgilerini alabilirsiniz.

Request


POST /api/b2c/UserServices/GetAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin ApiKey bilgisi", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin ApiPassword bilgisi" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "UyelikTipi": "", (string) --> Alabileceği değerler : Standart, Hızlı Alışveriş, Facebook
    "musteriGrupAdi": "", (string)
    "musteriAdi": "", (string)
    "musteriSoyadi": "", (string)
    "musteriGsmNo": "", (string)
    "musteriMail": "", (string)
    "musteriAdres": "", (string)
    "musteriIlce": "", (string)
    "musteriIl": "", (string)
    "musteriTCID": "", (string)
    "musteriFirmaAdi": "", (string)
    "musteriVergiNo": "", (string)
    "musteriVergiDairesi": "", (string)
    "hata": "" (string)
  }
]Tüm Kullanıcıların Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetAllUsers(GetAllUserRequest getAllUserRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(getAllUserRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/b2c/UserServices/GetAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  var usersResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  var json = JsonConvert.SerializeObject(usersResponse, Formatting.Indented);
  return json;
}

Copyright © 1998- KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.