C2C Mağaza - Sipariş Servisleri

Sipariş servisleri içerisinde "Tüm Siparişleri Listeleme Servisi","Sipariş Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulama Servisi" ve "Tarih Aralığına Göre Siparişleri Listeleme" servisleri bulunmaktadır.

Tüm Siparişleri Listeleme

Sipariş Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulama

Tarih Aralığına Göre Siparişleri Listeleme

Sipariş Durumuna Göre Listeleme

Tüm Siparişleri Listeleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan tüm siparişleri alabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreOrderServices/GetAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisSatici": "", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
        "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
        "urunKargoTakipNo": "", (string)
        "urunKargo": "" (string) 
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
    "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
    "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler :
                      Tamamlanmamış, Onay Bekliyor, Ödeme Bekliyor, Tedarik sürecinde, 
                      Hazırlanıyor, Kargoya Verildi, Teslim Edildi, İptal Edildi, Tamamlandı, 
                      Tamamlanmamış - İtiraz Edildi, Onay Bekliyor - İtiraz Edildi, Ödeme 
                      Bekliyor - İtiraz Edildi, Tedarik sürecinde - İtiraz Edildi, 
                      Hazırlanıyor - İtiraz Edildi, Kargoya Verildi - İtiraz Edildi, Teslim 
                      Edildi - İtiraz Edildi, İptal Edildi - İtiraz Edildi, Tamamlandı -
                      İtiraz Edildi, Tamamlanmamış - İptal Edildi, Onay Bekliyor - İptal 
                      Edildi, Ödeme Bekliyor - İptal Edildi, Tedarik sürecinde - İptal 
                      Edildi, Hazırlanıyor - İptal Edildi, Kargoya Verildi - İptal Edildi, 
                      Teslim Edildi - İptal Edildi, İptal Edildi - İptal Edildi, Tamamlandı -
                      İptal Edildi
  }
]Tüm Siparişlerin Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetAllOrders(GetAllOrders storeGetAllOrderRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetAllOrderRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreOrderServices/GetAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  
  bool showError = false;
  IEnumerable ordersResponse = new List();
  OrderErrorResponse orderErrorResponse = new OrderErrorResponse();
  try
  {
    ordersResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = true;
  }

  try
  {
    orderErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = false;
  }

  string jsonText = null;
  if (showError == false)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(ordersResponse, Formatting.Indented);
  }

  if (showError == true)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(orderErrorResponse, Formatting.Indented);
  }

  return jsonText;
}

Sipariş Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulama

Bu servis ile mağazanızda bulunan siparişlerin koduna göre durumlarını sorgulayabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/c2c/StoreOrderServices/GetOrdersStateByOrdersCode
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
    "SiparisKodlari":[
      "entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın durumunu sorgulamak istediği sipariş kodu",
      "entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın durumunu sorgulamak istediği sipariş kodu"
      ] (string)
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  [
    {
      "siparisKodu": "", (string)
      "siparisDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler :
                        Onay Bekliyor, Kargoya Verildi, Sipariş Tamamlandı, İtiraz Edildi, İptal Edildi
    }
  ]
  
  
  
  

Siparişlerin Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulamak için Servis Örnek Kod((C#)

  
  public async Task GetOrdersStateByOrdersCode(StoreGetOrdersByOrdersCodeRequest storeGetOrdersByOrdersCodeRequest)
  {
    var httpClient = new HttpClient();
    StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetOrdersByOrdersCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreOrderServices/GetOrdersStateByOrdersCode", content);
    string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    
    bool showError = false;
    IEnumerable storeGetOrdersStatesByOrdersCodeResponse = new List();
    OrderErrorResponse orderErrorResponse = new OrderErrorResponse();
    try
    {
      storeGetOrdersStatesByOrdersCodeResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = true;
    }
  
    try
    {
      orderErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = false;
    }
  
    string jsonText = null;
    if (showError == false)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeGetOrdersStatesByOrdersCodeResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    if (showError == true)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(orderErrorResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    return jsonText;
  }
  
  

Tarih Aralığına Göre Siparişleri Listeleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan siparişleri tarih aralığına göre alabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreOrderServices/GetOrdersDate
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
  "BaslangicTarihi":"01.04.2022 00:00" (string)
  "BitisTarihi":"30.04.2022 00:00" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisSatici": "", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
        "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
        "urunKargoTakipNo": "", (string) 
        "urunKargo": "" (string) 
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
    "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
    "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler :
                      Tamamlanmamış, Onay Bekliyor, Ödeme Bekliyor, Tedarik sürecinde, 
                      Hazırlanıyor, Kargoya Verildi, Teslim Edildi, İptal Edildi, Tamamlandı, 
                      Tamamlanmamış - İtiraz Edildi, Onay Bekliyor - İtiraz Edildi, Ödeme 
                      Bekliyor - İtiraz Edildi, Tedarik sürecinde - İtiraz Edildi, 
                      Hazırlanıyor - İtiraz Edildi, Kargoya Verildi - İtiraz Edildi, Teslim 
                      Edildi - İtiraz Edildi, İptal Edildi - İtiraz Edildi, Tamamlandı -
                      İtiraz Edildi, Tamamlanmamış - İptal Edildi, Onay Bekliyor - İptal 
                      Edildi, Ödeme Bekliyor - İptal Edildi, Tedarik sürecinde - İptal 
                      Edildi, Hazırlanıyor - İptal Edildi, Kargoya Verildi - İptal Edildi, 
                      Teslim Edildi - İptal Edildi, İptal Edildi - İptal Edildi, Tamamlandı -
                      İptal Edildi
  }
]Sipariş Durumuna Göre Listeleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan siparişleri sipariş durumuna göre alabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreOrderServices/GetOrdersState
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword", (string)
  "SiparisDurumu":"sipariş durumu sayısal değeri" (string)--> Alabileceği değerler : 1,2,3,4,5,6,7,8
                      1 //Onay Bekleyen Siparişler
                      2 //Hazırlanan Siparişler
                      3 //Kargoya Verilen Siparişler
                      4 //Teslim Edilen Siparişler
                      5 //Tamamlanan Siparişler
                      6 //İptal Edilen Siparişler
                      7 //İtiraz Edilen Siparişler
                      8 //İade Edilen Siparişler
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisSatici": "", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
        "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
        "urunKargoTakipNo": "", (string)
        "urunKargo": "" (string) 
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
    "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
    "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string)
  }
]Copyright © 1998- KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.