C2C Admin - Mağaza Servisleri

Mağaza servisleri içerisinde yalnızca "Tüm Mağazaları Listeleme Servisi" bulunmaktadır.

Tüm Mağazaları Listeleme

Bu servis ile e-ticaret sitenize üye olan tüm mağazaların bilgilerini alabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreServices/GetAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "magazaAdi": "", (string)
    "magazaKisaAciklama": "", (string)
    "magazaMail": "", (string)
    "magazaLogo": "", (string)
    "magazaGrupAdi": "", (string)
    "magazaAdresi": "", (string)
    "magazaIlce": "", (string)
    "magazaIl": "", (string)
    "hata": "" (string)
  }
]Tüm Mağazaların Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetAllStores(GetAllStoreRequest getAllStoreRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(getAllStoreRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreServices/GetAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  var storesResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  var json = JsonConvert.SerializeObject(storesResponse, Formatting.Indented);
  return json;
}

Copyright © 1998- KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.