C2C Admin - Sipariş Servisleri

Sipariş servisleri içerisinde "Tüm Siparişleri Listeleme Servisi", "Mağaza Koduna Göre Siparişleri Listeleme" ve "Tarih Aralığına Göre Siparişleri Listeleme" servisleri bulunmaktadır.

Tüm Siparişleri Listeleme

Mağaza Koduna Göre Siparişleri Listeleme

Tarih Aralığına Göre Siparişleri Listeleme

Sipariş Durumuna Göre Listeleme

Müşteriye Göre Siparişleri Listeleme

Tüm Siparişleri Listeleme

Bu servis ile e-ticaret sitenizde verilen tüm siparişlerin bilgilerini alabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/OrderServices/GetAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisSatici": "", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisAliciTel": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
        "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
        "urunKargoTakipNo": "", (string) 
        "urunKargo": "" (string) 
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
    "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
    "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler :
                      Tamamlanmamış, Onay Bekliyor, Ödeme Bekliyor, Tedarik sürecinde, 
                      Hazırlanıyor, Kargoya Verildi, Teslim Edildi, İptal Edildi, Tamamlandı, 
                      Tamamlanmamış - İtiraz Edildi, Onay Bekliyor - İtiraz Edildi, Ödeme 
                      Bekliyor - İtiraz Edildi, Tedarik sürecinde - İtiraz Edildi, 
                      Hazırlanıyor - İtiraz Edildi, Kargoya Verildi - İtiraz Edildi, Teslim 
                      Edildi - İtiraz Edildi, İptal Edildi - İtiraz Edildi, Tamamlandı -
                      İtiraz Edildi, Tamamlanmamış - İptal Edildi, Onay Bekliyor - İptal 
                      Edildi, Ödeme Bekliyor - İptal Edildi, Tedarik sürecinde - İptal 
                      Edildi, Hazırlanıyor - İptal Edildi, Kargoya Verildi - İptal Edildi, 
                      Teslim Edildi - İptal Edildi, İptal Edildi - İptal Edildi, Tamamlandı -
                      İptal Edildi
    "hata": "" (string)
  }
]


Tüm Siparişlerin Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetAllOrders(GetAllOrderRequest getAllOrderRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(getAllOrderRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/OrderServices/GetAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  var ordersResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  var json = JsonConvert.SerializeObject(ordersResponse, Formatting.Indented);
  return json;
}

Mağaza Koduna Göre Siparişleri Listeleme

Siparişleri, mağaza bazlı olarak listelemek isterseniz bu metodu kullanmalısınız

StoreCode bilgisi için;

https://apps.kmk.net.tr admin panelinden giriş yaparak Mağazalar > Mağaza Adı > Mağaza Ayarları > Api Bilgileri bölümünden Mağaza Kodunu(StoreCode) öğrenebilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/OrderServices/GetByStoreCode
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
 "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
 "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
 "StoreCode":"ürünlerinin listesi istenen mağazanın kodu" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
 {
 "siparisKodu": "", (string)
 "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
 "siparisSatici": "", (string)
 "siparisAliciAdi": "", (string)
 "siparisAliciMail": "", (string)
 "siparisAliciTel": "", (string)
 "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
 "siparisUrunleri": [
   {
     "urunAdi": "", (string)
     "urunAdet": 1, (int)
     "urunFiyat": 50.0, (float)
     "urunIndirim": 0.0, (float)
     "urunTutar": 50.0, (float)
     "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
     "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
     "urunKargoTakipNo": "", (string) 
     "urunKargo": "" (string) 
   }
 ],
 "siparisTutari": 50.0, (float)
 "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
 "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
 "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
 "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
 "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
 "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
 "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
 "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
 "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
 "siparisFaturaAdresi": "", (string)
 "siparisNotu": "", (string)
 "siparisDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler :
           Tamamlanmamış, Onay Bekliyor, Ödeme Bekliyor, Tedarik sürecinde, 
           Hazırlanıyor, Kargoya Verildi, Teslim Edildi, İptal Edildi, Tamamlandı, 
           Tamamlanmamış - İtiraz Edildi, Onay Bekliyor - İtiraz Edildi, Ödeme 
           Bekliyor - İtiraz Edildi, Tedarik sürecinde - İtiraz Edildi, 
           Hazırlanıyor - İtiraz Edildi, Kargoya Verildi - İtiraz Edildi, Teslim 
           Edildi - İtiraz Edildi, İptal Edildi - İtiraz Edildi, Tamamlandı -
           İtiraz Edildi, Tamamlanmamış - İptal Edildi, Onay Bekliyor - İptal 
           Edildi, Ödeme Bekliyor - İptal Edildi, Tedarik sürecinde - İptal 
           Edildi, Hazırlanıyor - İptal Edildi, Kargoya Verildi - İptal Edildi, 
           Teslim Edildi - İptal Edildi, İptal Edildi - İptal Edildi, Tamamlandı -
           İptal Edildi
 "hata": "" (string)
 }
]


Mağaza Koduna Göre Siparişlerin Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetOrdersByStoreCode(GetOrderByStoreCodeRequest getOrdersByStoreCodeRequest)
{
 var httpClient = new HttpClient();
 StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(getOrdersByStoreCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
 var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/OrderServices/GetByStoreCode", content);
 string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
 var ordersResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
 var json = JsonConvert.SerializeObject(ordersResponse, Formatting.Indented);
 return json;
}

Tarih Aralığına Göre Siparişleri Listeleme

Bu servis ile e-ticaret sitenizde verilen siparişleri tarih aralığına göre listeleyebilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/OrderServices/GetByDate
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword", (string)
  "BaslangicTarihi":"01.04.2022 00:00", (string)
  "BitisTarihi":"30.04.2022 00:00" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisSatici": "", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisAliciTel": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
        "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
        "urunKargoTakipNo": "", (string)
        "urunKargo": "" (string) 
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
    "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
    "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler :
                      Tamamlanmamış, Onay Bekliyor, Ödeme Bekliyor, Tedarik sürecinde, 
                      Hazırlanıyor, Kargoya Verildi, Teslim Edildi, İptal Edildi, Tamamlandı, 
                      Tamamlanmamış - İtiraz Edildi, Onay Bekliyor - İtiraz Edildi, Ödeme 
                      Bekliyor - İtiraz Edildi, Tedarik sürecinde - İtiraz Edildi, 
                      Hazırlanıyor - İtiraz Edildi, Kargoya Verildi - İtiraz Edildi, Teslim 
                      Edildi - İtiraz Edildi, İptal Edildi - İtiraz Edildi, Tamamlandı -
                      İtiraz Edildi, Tamamlanmamış - İptal Edildi, Onay Bekliyor - İptal 
                      Edildi, Ödeme Bekliyor - İptal Edildi, Tedarik sürecinde - İptal 
                      Edildi, Hazırlanıyor - İptal Edildi, Kargoya Verildi - İptal Edildi, 
                      Teslim Edildi - İptal Edildi, İptal Edildi - İptal Edildi, Tamamlandı -
                      İptal Edildi
    "hata": "" (string)
  }
]


Sipariş Durumuna Göre Listeleme

Bu servis ile e-ticaret sitenizde verilen siparişleri durumlarına göre listeleyebilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/OrderServices/GetByState
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword", (string)
  "SiparisDurumu":"sipariş durumu sayısal değeri" (string)--> Alabileceği değerler : 1,2,3,4,5,6,7,8,9
                      1 //Onay Bekleyen Siparişler
                      2 //Hazırlanan Siparişler
                      3 //Kargoya Verilen Siparişler
                      4 //Teslim Edilen Siparişler
                      5 //Tamamlanan Siparişler
                      6 //İptal Edilen Siparişler
                      7 //İtiraz Edilen Siparişler
                      8 //İade Edilen Siparişler
                      9 //Tamamlanmamış Siparişler
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisSatici": "", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisAliciTel": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
        "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
        "urunKargoTakipNo": "", (string) 
        "urunKargo": "" (string) 
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
    "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
    "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string)
  }
]


Müşteriye Göre Siparişleri Listeleme

Bu servis ile e-ticaret sitenizde verilen siparişleri müşteri email veya telefon bilgisiyle sorgulayarak listeleyebilirsiniz..

Request


POST /api/c2c/OrderServices/GetByCustomer
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword", (string)
  "MusteriMail":"müşteri mail adresi" (string) 
  "MusteriGsmNo":"müşteri telefon numarası" (string)--> Müşteri Mail veya Email bilgisinden en az biri yazılmalıdır.
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisSatici": "", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisAliciTel": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
        "urunKargoTeslimTarihi": "07.10.2019", (string)
        "urunKargoTakipNo": "", (string) 
        "urunKargo": "" (string) 
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisAltUyeIsYeri": 40.0, (float)
    "siparisUyeIsYeri": 23.19, (float)
    "siparisIyzicoKomisyonu": 1.81, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string)
  }
]


Copyright © 1998- KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.