C2C Admin - Ürün Servisleri

Mağaza servisleri içerisinde "Tüm Ürünleri Listeleme Servisi" ve "Mağaza Koduna Göre Ürünleri Listeleme" servisleri bulunmaktadır.

Tüm Ürünleri Listeleme

Mağaza Koduna Göre Ürünleri Listeleme

Tüm Ürünleri Listeleme

Bu servis ile e-ticaret sitenizde bulunan tüm ürünleri alabilirsiniz.

Sayfalama

Verileri bloklar şeklinde çekmek istiyorsanız yukarıdaki örnek URL’i kullanabilirsiniz.

Start: Ürünlerin hangi sıradan itibaren çekileceğini belirtiniz. (500 yazarsanız 500. üründen sonraki kayıtları alacaktır.)

Limit: Verdiğiniz başlangıç kayıt numarasından başlayarak kaç adet ürünü çekmek istediğinizi belirtiniz. (5000 yazarsanız girdiğiniz başlangıç değerinden itibaren 5000 ürün kaydı alacaktır.)

Request


POST /api/c2c/ProductServices/GetAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
  "urunMagazaAdi": "", (string)
  "urunOzelKodu": "", (string)
  "urunIzinKodu": "", (string)
  "urunVariantlari": [
    {
      "urunVariantKodu": "", (string)
      "urunVariantBasligi": "", (string)
      "urunVariantDegeri": "", (string)
      "urunVariantStok": 1, (int)
      "urunVariantFiyati": 0.0, (float)
      "hata": "" (string)
    }
  ],
  "urunMarkasi": "", (string)
  "urunKategorileri": [
  	"" (string)
  ],
  "urunUretimTarihi": "02.07.2019", (string)
  "urunSonKullanmaTarihi": "01.01.2000 00:00", (string)
  "urunHazirlanmaSuresi": "0 GÜN", (string)
  "urunKodu": "", (string)
  "urunGtinKodu": "", (string)
  "urunMpnKodu": "", (string)
  "urunBaslik": "", (string)
  "urunAltBaslik": "", (string)
  "urunAciklama": "", (string)
  "urunDetay": "", (string)
  "urunAlisFiyati": 0.0, (float)
  "urunSatisFiyati": 10.0, (float)
  "urunIndirimTutari": 7.0, (float)
  "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
  "urunBirimAcıklama": "", (string) --> Alabileceği değerler : Adet, Kilo
  "urunStok": 4, (int)
  "urunMinimumSatisMiktari": 0, (int)
  "urunMaximumSatisMiktari": 0, (int)
  "urunFotograf": "", (string)
  "urunSeoLink": "", (string)
  "urunDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif
  "urunKargoDesi": 2, (int)
  "acıklama": "" (string)
  }
]Tüm Ürünlerin Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetAllProducts(GetAllProductRequest getAllProductRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(getAllProductRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/ProductServices/GetAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  var productsResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  var json = JsonConvert.SerializeObject(productsResponse, Formatting.Indented);
  return json;
}

Mağaza Koduna Göre Ürünleri Listeleme

Ürünleri, mağaza bazlı olarak listelemek isterseniz bu metodu kullanmalısınız.

StoreCode bilgisi için;

https://apps.kmk.net.tr admin panelinden giriş yaparak Mağazalar > Mağaza Adı > Mağaza Ayarları > Api Bilgileri bölümünden Mağaza Kodunu(StoreCode) öğrenebilirsiniz.

Sayfalama

Verileri bloklar şeklinde çekmek istiyorsanız yukarıdaki örnek URL’i kullanabilirsiniz.

Start: Ürünlerin hangi sıradan itibaren çekileceğini belirtiniz. (500 yazarsanız 500. üründen sonraki kayıtları alacaktır.)

Limit: Verdiğiniz başlangıç kayıt numarasından başlayarak kaç adet ürünü çekmek istediğinizi belirtiniz. (5000 yazarsanız girdiğiniz başlangıç değerinden itibaren 5000 ürün kaydı alacaktır.)

Request


POST /api/c2c/ProductServices/GetByStoreCode
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen c2c sistemi admini tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
  "StoreCode":"ürünlerinin listesi istenen mağazanın kodu" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
  "urunMagazaAdi": "", (string)
  "urunOzelKodu": "", (string)
  "urunIzinKodu": "", (string)
  "urunVariantlari": [
    {
      "urunVariantKodu": "", (string)
      "urunVariantBasligi": "", (string)
      "urunVariantDegeri": "", (string)
      "urunVariantStok": 1, (int)
      "urunVariantFiyati": 0.0, (float)
      "hata": "" (string)
    }
  ],
  "urunMarkasi": "", (string)
  "urunKategorileri": [
    "" (string)
  ],
  "urunUretimTarihi": "02.07.2019", (string)
  "urunSonKullanmaTarihi": "01.01.2000 00:00", (string)
  "urunHazirlanmaSuresi": "0 GÜN", (string)
  "urunKodu": "", (string)
  "urunGtinKodu": "", (string)
  "urunMpnKodu": "", (string)
  "urunBaslik": "", (string)
  "urunAltBaslik": "", (string)
  "urunAciklama": "", (string)
  "urunDetay": "", (string)
  "urunAlisFiyati": 0.0, (float)
  "urunSatisFiyati": 10.0, (float)
  "urunIndirimTutari": 7.0, (float)
  "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
  "urunBirimAcıklama": "", (string) --> Alabileceği değerler : Adet, Kilo
  "urunStok": 4, (int)
  "urunMinimumSatisMiktari": 0, (int)
  "urunMaximumSatisMiktari": 0, (int)
  "urunFotograf": "", (string)
  "urunSeoLink": "", (string)
  "urunDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif
  "urunKargoDesi": 2, (int)
  "acıklama": "" (string)
  "hata": "" (string)
  }
]Mağaza Koduna Göre Ürünlerin Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetProductsByStoreCode(GetProductByStoreCodeRequest getProductByStoreCodeRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(getProductByStoreCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/ProductServices/GetByStoreCode", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  var productsResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  var json = JsonConvert.SerializeObject(productsResponse, Formatting.Indented);
  return json;
}

Copyright © 1998- KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.