B2C Sipariş Servisleri

Sipariş servisleri içerisinde "Tüm Siparişleri Listeleme Servisi" ve "Sipariş Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulama Servisi" servisleri bulunmaktadır.

Tüm Siparişleri Listeleme

Sipariş Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulama

Tüm Siparişleri Listeleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan tüm siparişleri alabilirsiniz.

Request


POST /api/b2c/OrderServices/GetAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin ApiKey bilgisi", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin ApiPassword bilgisi" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
    "siparisKodu": "", (string)
    "siparisTarihi": "05.10.2019 11:12", (string)
    "siparisAliciAdi": "", (string)
    "siparisAliciMail": "", (string)
    "siparisOdemeTuru": "", (string) --> Alabileceği değerler : IYZICO Pool, bankTransfer
    "siparisUrunleri": [
      {
        "urunAdi": "", (string)
        "urunAdet": 1, (int)
        "urunFiyat": 50.0, (float)
        "urunIndirim": 0.0, (float)
        "urunTutar": 50.0, (float)
        "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
      }
    ],
    "siparisTutari": 50.0, (float)
    "siparisKargoTutari": 15.0, (float)
    "siparisToplamTutar": 65.0, (float)
    "siparisTaksitSayisi": 1, (int)
    "siparisTaksitTutari": 0.0, (float)
    "siparisParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
    "siparisTeslimatAdresi": "", (string)
    "siparisFaturaAdresi": "", (string)
    "siparisNotu": "", (string)
    "siparisDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler :
    "siparisKargoTakip": "", (string)>
  }
]Tüm Siparişlerin Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetAllOrders(GetAllOrders storeGetAllOrderRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetAllOrderRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/b2c/OrderServices/GetAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  
  bool showError = false;
  IEnumerable ordersResponse = new List();
  OrderErrorResponse orderErrorResponse = new OrderErrorResponse();
  try
  {
    ordersResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = true;
  }

  try
  {
    orderErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = false;
  }

  string jsonText = null;
  if (showError == false)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(ordersResponse, Formatting.Indented);
  }

  if (showError == true)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(orderErrorResponse, Formatting.Indented);
  }

  return jsonText;
}

Sipariş Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulama

Bu servis ile mağazanızda bulunan siparişlerin koduna göre durumlarını sorgulayabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/b2c/OrderServices/GetOrdersStateByOrdersCode
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin ApiKey bilgisi", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen sitenin ApiPassword bilgisi" (string)
    "SiparisKodlari":[
      "entegrasyonu yapılmak istenen sitenin durumunu sorgulamak istediği sipariş kodu",
      "entegrasyonu yapılmak istenen sitenin durumunu sorgulamak istediği sipariş kodu"
      ] (string)
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  [
    {
      "siparisKodu": "", (string)
      "siparisDurumu": "", (string)
    }
  ]
  
  
  
  

Siparişlerin Koduna Göre Sipariş Durumu Sorgulamak için Servis Örnek Kod((C#)

  
  public async Task GetOrdersStateByOrdersCode(StoreGetOrdersByOrdersCodeRequest storeGetOrdersByOrdersCodeRequest)
  {
    var httpClient = new HttpClient();
    StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetOrdersByOrdersCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/b2c/OrderServices/GetOrdersStateByOrdersCode", content);
    string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    
    bool showError = false;
    IEnumerable storeGetOrdersStatesByOrdersCodeResponse = new List();
    OrderErrorResponse orderErrorResponse = new OrderErrorResponse();
    try
    {
      storeGetOrdersStatesByOrdersCodeResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = true;
    }
  
    try
    {
      orderErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = false;
    }
  
    string jsonText = null;
    if (showError == false)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeGetOrdersStatesByOrdersCodeResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    if (showError == true)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(orderErrorResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    return jsonText;
  }
  
  
Copyright © 1998- KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.