C2C Mağaza - Ürün Servisleri

Mağaza servisleri içerisinde "Tüm Ürünleri Listeleme Servisi", "Ürün Koduna Göre Ürün Kaydetme", "Toplu Ürün Kaydetme", "Ürün Koduna Göre Ürün Stok Sorgulama", "Ürün Koduna Göre Ürün Stok Güncelleme", "Ürün Koduna Göre Ürün Satış Fiyatı Sorgulama", "Ürün Koduna Göre Ürün Satış Fiyatı Güncelleme", "Ürün Koduna Göre Ürün Durum Sorgulama", "Ürün Koduna Göre Ürün Durum Güncelleme" servisleri bulunmaktadır.

Tüm Ürünleri Listeleme

Ürün Koduna Göre Ürün Kaydetme (Tek Ürün)

Toplu Ürün Kaydetme

Ürün Koduna Göre Ürün Stok Sorgulama

Ürün Koduna Göre Ürün Stok Güncelleme

Ürün Koduna Göre Ürün Satış Fiyatı Sorgulama

Ürün Koduna Göre Ürün Satış Fiyatı Güncelleme

Ürün Koduna Göre Ürün Durum Sorgulama

Ürün Koduna Göre Ürün Durum Güncelleme

Kategori Listesi

Marka Listesi

Tüm Ürünleri Listeleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan tüm ürünleri alabilirsiniz.

Sayfalama

Verileri bloklar şeklinde çekmek istiyorsanız yukarıdaki örnek URL’i kullanabilirsiniz.

Start: Ürünlerin hangi sıradan itibaren çekileceğini belirtiniz. (500 yazarsanız 500. üründen sonraki kayıtları alacaktır.)

Limit: Verdiğiniz başlangıç kayıt numarasından başlayarak kaç adet ürünü çekmek istediğinizi belirtiniz. (5000 yazarsanız girdiğiniz başlangıç değerinden itibaren 5000 ürün kaydı alacaktır.)

Request


POST /api/c2c/StoreProductServices/GetAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

[
  {
  "urunMagazaAdi": "", (string)
  "urunOzelKodu": "", (string)
  "urunIzinKodu": "", (string)
  "urunVariantlari": [
    {
      "urunVariantKodu": "", (string)
      "urunVariantBasligi": "", (string)
      "urunVariantDegeri": "", (string)
      "urunVariantStok": 1, (int)
      "urunVariantFiyati": 0.0, (float)
      "hata": "" (string)
    }
  ],
  "urunMarkasi": "", (string)
  "urunKategorileri": [
  	"" (string)
  ],
  "urunUretimTarihi": "02.07.2019", (string)
  "urunSonKullanmaTarihi": "01.01.2000 00:00", (string)
  "urunHazirlanmaSuresi": "0 GÜN", (string)
  "urunKodu": "", (string)
  "urunGtinKodu": "", (string)
  "urunMpnKodu": "", (string)
  "urunBaslik": "", (string)
  "urunAltBaslik": "", (string)
  "urunAciklama": "", (string)
  "urunDetay": "", (string)
  "urunAlisFiyati": 0.0, (float)
  "urunSatisFiyati": 10.0, (float)
  "urunIndirimTutari": 7.0, (float)
  "urunParaBirimi": "", (string) --> Alabileceği değerler : TL, EUR, USD
  "urunBirimAcıklama": "", (string) --> Alabileceği değerler : Adet, Kilo
  "urunStok": 4, (int)
  "urunMinimumSatisMiktari": 0, (int)
  "urunMaximumSatisMiktari": 0, (int)
  "urunFotograf": "", (string)
  "urunSeoLink": "", (string)
  "urunDurumu": "", (string) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif
  "urunKargoDesi": 2, (int)
  "acıklama": "" (string)
  }
]Tüm Ürünlerin Listesi için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetAllProducts(StoreGetAllProductRequest storeGetAllProductRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetAllProductRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/GetAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  
  bool showError = false;
  IEnumerable productsResponse = new List();
  ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
  try
  {
    productsResponse = JsonConvert.DeserializeObject>(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = true;
  }

  try
  {
    productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = false;
  }

  string jsonText = null;
  if (showError == false)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productsResponse, Formatting.Indented);
  }

  if (showError == true)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
  }

  return jsonText;
}

Ürün Koduna Göre Ürün Kaydetme

Bu servis kullanarak parametre ile gönderilen ürün kodu mağazanızda varsa ürün güncelleme yoksa ekleme işlemi yapabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreProductServices/SaveProduct
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string)
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword", (string)
  "UrunOzelKodu":"", (string)
  "UrunIzinKodu":"", (string)
  "UrunMarka":"", (string)
  "UrunKategorileri":[
    "" (string) --> Kategori Adı veya kategori id'sini yazabilirsiniz.
  ],  Ürün güncelleme işleminde boş bırakırsanız kategori bilgisi güncellenmeyecektir. Alt kategori ise bağlı olduğu ana kategoriyi belirtmelisiniz
  "UrunUretimTarihi":"07.02.2019 15:34", (string)
  "UrunSonKullanmaTarihi":"07.02.2019 15:34", (string)
  "UrunHazirlanmaSuresi": 1, (int)
  "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın eklenecek veya güncellenecek ürünün kodu", (string)
  "UrunGtinKodu":"", (string)
  "UrunMpnKodu":"", (string)
  "UrunBaslik":"", (string)
  "UrunAltBaslik":"", (string)
  "UrunAciklama":"", (string)
  "UrunDetay":"", (string)
  "UrunAlisFiyati":"3,50", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi.
  "UrunFiyati":"7,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi
  "UrunIndirimTutari":"1,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi.  
  "UrunParaBirimi":"", (string) --> Alabileceği değerler : TL, USD, EUR, GBP, CNY
  "UrunKargoDesi": 5, (int)
  "UrunBirimId": 1, (int) --> Alabileceği değerler : 1, 2 (NOT : 1 = Adet, 2 = Kilo)
  "UrunStok": 5, (int)
  "UrunVariantlari":[
    {
      "UrunVariantOzellikleri": [
        {
          "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
          "UrunVariantOzellikDegeri":"yeşil" (string)
        },
        {
          "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
          "UrunVariantOzellikDegeri":"38" (string)
        }
      ],
      "UrunVariantKodu":"", (string)
      "UrunVariantStok":"20", (string)
      "UrunVariantFiyati":"10.00" (string)
      },
      {
      "UrunVariantOzellikleri": [
        {
          "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
          "UrunVariantOzellikDegeri":"kırmızı" (string)
        },
        {
          "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
          "UrunVariantOzellikDegeri":"41" (string)
        }
      ],
      "UrunVariantKodu":"", (string)
      "UrunVariantStok":"5", (string)
      "UrunVariantFiyati":"20.00" (string)
      },
      {
      "UrunVariantOzellikleri": [
        {
          "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
          "UrunVariantOzellikDegeri":"yeşil" (string)
        },
        {
          "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
          "UrunVariantOzellikDegeri":"43" (string)
        }
      ],
      "UrunVariantKodu":"", (string)
      "UrunVariantStok":"10", (string)
      "UrunVariantFiyati":"15.00" (string)
    },
  ],
  "UrunMinimumSatisMiktari": 5, (int)
  "UrunMaximumSatisMiktari": 10, (int)
  "UrunFotograflari":[
    "resim dosya yolu yada linki", (string)
    "resim dosya yolu yada linki" (string)
  ],
  "UrunDurumu":"" (string) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif (NOT : Bu parametre ürün güncellerken etkindir.)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "durum": "Başarılı", (string)
  "acıklama": "", (string)
}


Ürün Koduna Göre Ürün Kaydetme için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task SaveProduct(StoreSaveProductRequest storeSaveProductRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeSaveProductRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/SaveProduct", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  
  bool showError = false;
  StoreSaveProductResponse storeSaveProductResponse = new StoreSaveProductResponse();
  ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
  try
  {
    storeSaveProductResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = true;
  }

  try
  {
    productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = false;
  }

  string jsonText = null;
  if (showError == false)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeSaveProductResponse, Formatting.Indented);
  }

  if (showError == true)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
  }

  return jsonText;
}

Toplu Ürün Kaydetme

Bu servisi kullanarak parametreler ile gönderilen ürünler arasında kodu mağazanızda varsa ürün güncelleme yoksa ekleme işlemi yapabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreProductServices/SaveProductAll
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string)
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword", (string)
  "Urunler":[
    {
      "UrunOzelKodu":"", (string)
      "UrunIzinKodu":"", (string)
      "UrunMarka":"", (string)
      "UrunKategorileri":[
        "" (string) --> Kategori Adı veya kategori id'sini yazabilirsiniz.
      ],  Ürün güncelleme işleminde boş bırakırsanız kategori bilgisi güncellenmeyecektir. Alt kategori ise bağlı olduğu ana kategoriyi belirtmelisiniz  
      "UrunUretimTarihi":"07.02.2019 15:34", (string)
      "UrunSonKullanmaTarihi":"07.02.2019 15:34", (string)
      "UrunHazirlanmaSuresi": 1, (int)
      "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın eklenecek veya güncellenecek ürünün kodu", (string)
      "UrunGtinKodu":"", (string)
      "UrunMpnKodu":"", (string)
      "UrunBaslik":"", (string)
      "UrunAltBaslik":"", (string)
      "UrunAciklama":"", (string)
      "UrunDetay":"", (string)
      "UrunAlisFiyati":"3,50", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi.
      "UrunFiyati":"7,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi
      "UrunIndirimTutari":"1,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi.  
      "UrunParaBirimi":"", (string) --> Alabileceği değerler : TL, USD, EUR, GBP, CNY
      "UrunKargoDesi": 5, (int)
      "UrunBirimId": 1, (int) --> Alabileceği değerler : 1, 2 (NOT : 1 = Adet, 2 = Kilo)
      "UrunStok": 5, (int)
      "UrunVariantlari":[
        {
          "UrunVariantOzellikleri": [
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"yeşil" (string)
            },
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"38" (string)
            }
          ],
          "UrunVariantKodu":"", (string)
          "UrunVariantStok":"20", (string)
          "UrunVariantFiyati":"10.00" (string)
          },
          {
          "UrunVariantOzellikleri": [
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"kırmızı" (string)
            },
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"41" (string)
            }
          ],
          "UrunVariantKodu":"", (string)
          "UrunVariantStok":"5", (string)
          "UrunVariantFiyati":"20.00" (string)
          },
          {
          "UrunVariantOzellikleri": [
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"yeşil" (string)
            },
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"43" (string)
            }
          ],
          "UrunVariantKodu":"", (string)
          "UrunVariantStok":"10", (string)
          "UrunVariantFiyati":"15.00" (string)
        },
      ],
      "UrunMinimumSatisMiktari": 5, (int)
      "UrunMaximumSatisMiktari": 10, (int)
      "UrunFotograflari":[
        "resim dosya yolu yada linki", (string)
        "resim dosya yolu yada linki" (string)
      ],
      "UrunDurumu":"" (string) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif (NOT : Bu parametre ürün güncellerken etkindir.)
    },
    {
      "UrunOzelKodu":"", (string)
      "UrunIzinKodu":"", (string)
      "UrunMarka":"", (string)
      "UrunKategorileri":[
        "" (string) --> NOT : Eğer alt kategori ise bağlı olduğu ana kategoriyi belirtmelisiniz
      ],
      "UrunUretimTarihi":"07.02.2019 15:34", (string)
      "UrunSonKullanmaTarihi":"07.02.2019 15:34", (string)
      "UrunHazirlanmaSuresi": 1, (int)
      "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın eklenecek veya güncellenecek ürünün kodu", (string)
      "UrunGtinKodu":"", (string)
      "UrunMpnKodu":"", (string)
      "UrunBaslik":"", (string)
      "UrunAltBaslik":"", (string)
      "UrunAciklama":"", (string)
      "UrunDetay":"", (string)
      "UrunAlisFiyati":"3,50", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi.
      "UrunFiyati":"7,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi
      "UrunIndirimTutari":"1,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99 gibi.  
      "UrunParaBirimi":"", (string) --> Alabileceği değerler : TL, USD, EUR, GBP, CNY
      "UrunKargoDesi": 5, (int)
      "UrunBirimId": 1, (int) --> Alabileceği değerler : 1, 2 (NOT : 1 = Adet, 2 = Kilo)
      "UrunStok": 5, (int)
      "UrunVariantlari":[
        {
          "UrunVariantOzellikleri": [
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"yeşil" (string)
            },
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"38" (string)
            }
          ],
          "UrunVariantKodu":"", (string)
          "UrunVariantStok":"20", (string)
          "UrunVariantFiyati":"10.00" (string)
          },
          {
          "UrunVariantOzellikleri": [
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"kırmızı" (string)
            },
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"41" (string)
            }
          ],
          "UrunVariantKodu":"", (string)
          "UrunVariantStok":"5", (string)
          "UrunVariantFiyati":"20.00" (string)
          },
          {
          "UrunVariantOzellikleri": [
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"renk", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"yeşil" (string)
            },
            {
              "UrunVariantOzellikTanimi":"Ayakkabı Numarası", (string)
              "UrunVariantOzellikDegeri":"43" (string)
            }
          ],
          "UrunVariantKodu":"", (string)
          "UrunVariantStok":"10", (string)
          "UrunVariantFiyati":"15.00" (string)
        },
      ],
      "UrunMinimumSatisMiktari": 5, (int)
      "UrunMaximumSatisMiktari": 10, (int)
      "UrunFotograflari":[
        "resim dosya yolu yada linki", (string)
        "resim dosya yolu yada linki" (string)
      ],
      "UrunDurumu":"" (string) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif (NOT : Bu parametre ürün güncellerken etkindir.)
    }
  ]
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "durum": "Başarılı", (string)
  "acıklama": "", (string)
}


Toplu Ürün Kaydetme için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task SaveProductAll(StoreSaveProductAllRequest storeSaveProductAllRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeSaveProductAllRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/SaveProductAll", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  
  bool showError = false;
  StoreSaveProductResponse storeSaveProductResponse = new StoreSaveProductResponse();
  ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
  try
  {
    storeSaveProductResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = true;
  }

  try
  {
    productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = false;
  }

  string jsonText = null;
  if (showError == false)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeSaveProductResponse, Formatting.Indented);
  }

  if (showError == true)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
  }

  return jsonText;
}

Ürün Koduna Göre Ürün Stok Sorgulama

Bu servis ile mağazanızda bulunan ürünlerin koduna göre stok sorgulaması yapabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreProductServices/GetProductStockByProductCode
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
  "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın stok sorgulaması yapılacak ürününün kodu" (string)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "urunStok":"4", (int)
  "acıklama":"", (string) 
  "UrunVariantlari":[
    {
      "urunVariantDegeri":"Variant1", (string)
      "UrunVariantStok":"10", (string)
      },
      {
      "urunVariantDegeri":"Variant2", (string)
      "UrunVariantStok":"20", (string)
      },
      {
      "urunVariantDegeri":"Variant3", (string)
      "UrunVariantStok":"300", (string)
    }
  ]
}Ürün Koduna Göre Ürün Stok Sorgulama için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task GetProductStockByProductCode(StoreGetProductByProductCodeRequest storeGetProductByProductCodeRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetProductByProductCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/GetProductStockByProductCode", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  
  bool showError = false;
  StoreGetProductStockByProductCodeResponse storeGetProductStockByProductCodeResponse = new StoreGetProductStockByProductCodeResponse();
  ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
  try
  {
    storeGetProductStockByProductCodeResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = true;
  }

  try
  {
    productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = false;
  }

  string jsonText = null;
  if (showError == false)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeGetProductStockByProductCodeResponse, Formatting.Indented);
  }

  if (showError == true)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
  }

  return jsonText;
}

Ürün Koduna Göre Ürün Stok Güncelleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan ürünlerin koduna göre stok güncellemesi yapabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/c2c/StoreProductServices/UpdateProductStockByProductCode
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan Şifre", (string)
    "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın stok güncellemesi yapılacak ürününün kodu", (string)
    "UrunStok":"yeni stok değeri", (int)
    "UrunVariantlari":[
      {
        "UrunVariantKodu":"V1231", (string) *Zorunlu değil
        "UrunVariantStok":"10", (string)
        },
        {
        "UrunVariantKodu":"V1232", (string) *Zorunlu değil
        "UrunVariantStok":"20", (string)
        },
        {
        "UrunVariantKodu":"V1233", (string) *Zorunlu değil
        "UrunVariantStok":"30", (string)
      },
    ] 
    (Ürün varyantı yoksa boş gönderilmelidir veya UrunVariantlari parametresini kullanmayabilirsiniz.)
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "durum":"Başarılı", (string)
    "acıklama":"", (string) 
  }
  
  
  
  

Ürün Koduna Göre Ürün Stok Güncelleme için Servis Örnek Kod(C#)

  
  public async Task UpdateProductStockByProductCode(StoreUpdateProductStockByProductCodeRequest storeUpdateProductStockByProductCodeRequest)
  {
    var httpClient = new HttpClient();
    StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeUpdateProductStockByProductCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/UpdateProductStockByProductCode", content);
    string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    
    bool showError = false;
    StoreUpdateProductResponse storeUpdateProductResponse = new StoreUpdateProductResponse();
    ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
    try
    {
      storeUpdateProductResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = true;
    }
  
    try
    {
      productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = false;
    }
  
    string jsonText = null;
    if (showError == false)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeUpdateProductResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    if (showError == true)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    return jsonText;
  }
  
  

Ürün Koduna Göre Ürün Satış Fiyatı Sorgulama

Bu servis ile mağazanızda bulunan ürünlerin koduna göre ürün satış fiyatı sorgulaması yapabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/c2c/StoreProductServices/GetProductPriceByProductCode
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
    "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın fiyat sorgulaması yapılacak ürününün kodu" (string)
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "urunSatisFiyati": 5.25, (float)
    "urunSatisFiyatiParaBirimi":"TL", (string)
    "acıklama":"", (string) 
    "UrunVariantlari":[
      {
        "urunVariantDegeri":"Variant1", (string)
        "urunVariantFiyati":"0.00", (string) 'Fiyat Artışı
      },
      {
        "urunVariantDegeri":"Variant2", (string)
        "urunVariantFiyati":"10.00", (string) 'Fiyat Artışı
      },
      {
        "urunVariantDegeri":"Variant3", (string)
        "urunVariantFiyati":"20.00", (string)'Fiyat Artışı
      }
    ]
  }
  
  
  
  

Ürün Koduna Göre Fiyat Sorgulama için Servis Örnek Kod(C#)

  
  public async Task GetProductPriceByProductCode(StoreGetProductByProductCodeRequest StoreGetProductByProductCodeRequest)
  {
    var httpClient = new HttpClient();
    StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetProductByProductCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/GetProductPriceByProductCode", content);
    string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    
    bool showError = false;
    StoreGetProductPriceByProductCodeResponse storeGetProductPriceByProductCodeResponse = new StoreGetProductPriceByProductCodeResponse();
    ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
    try
    {
      storeGetProductPriceByProductCodeResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = true;
    }
  
    try
    {
      productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = false;
    }
  
    string jsonText = null;
    if (showError == false)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeGetProductPriceByProductCodeResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    if (showError == true)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    return jsonText;
  }
  
  

Ürün Koduna Göre Ürün Fiyat Güncelleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan ürünlerin koduna göre ürün satış fiyatı güncellemesi yapabilirsiniz.

Request


POST /api/c2c/StoreProductServices/UpdateProductPriceByProductCode
Host: https://kmk.apiservisi.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
  "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
  "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword", (string)
  "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın satış fiyatı güncellemesi yapılacak ürünün kodu", (string)
  "UrunAlisFiyati":"3,50", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99
  "UrunFiyati":"7,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99
  "UrunIndirimTutari":"1,25", (string) --> NOT : Ondalık ayıraç virgül(,) olmalıdır. Örnek Format : 12,99 veya 1234,99
  "UrunParaBirimi":"TL", (string) --> Alabileceği değerler : TL, USD, EUR, GBP, CNY
  "UrunVariantlari":[
    {
      "UrunVariantKodu":"V1231", (string) *Zorunlu değil
      "UrunVariantFiyati":"0.00", (string) *Fiyat Artışı
      },
      {
      "UrunVariantKodu":"V1232", (string) *Zorunlu değil
      "UrunVariantFiyati":"30.00", (string) *Fiyat Artışı
      },
      {
      "UrunVariantKodu":"V1233", (string) *Zorunlu değil
      "UrunVariantFiyati":"60.00", (string) *Fiyat Artışı
    },
  ] 
  (Ürün varyantı yoksa boş gönderilmelidir veya UrunVariantlari parametresini kullanmayabilirsiniz.)
}Response


HTTP 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "durum":"Başarılı", (string)
  "acıklama":"", (string) 
}Ürün Koduna Göre Ürün Satış Fiyatı Güncelleme için Servis Örnek Kod(C#)

  
  public async Task UpdateProductPriceByProductCode(StoreUpdateProductPriceByProductCodeRequest storeUpdateProductPriceByProductCodeRequest)
  {
    var httpClient = new HttpClient();
    StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeUpdateProductPriceByProductCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/UpdateProductPriceByProductCode", content);
    string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    
    bool showError = false;
    StoreUpdateProductResponse storeUpdateProductResponse = new StoreUpdateProductResponse();
    ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
    try
    {
      storeUpdateProductResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = true;
    }
  
    try
    {
      productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = false;
    }
  
    string jsonText = null;
    if (showError == false)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeUpdateProductResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    if (showError == true)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    return jsonText;
  }
  
  

Ürün Koduna Göre Ürün Durum Sorgulama

Bu servis ile mağazanızda bulunan ürünlerin koduna göre durum sorgulaması yapabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/c2c/StoreProductServices/GetProductStateByProductCode
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
    "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın durum sorgulaması yapılacak ürünün kodu" (string)
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "urunDurumu":"Aktif", (string) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif
    "acıklama":"", (string) 
  }
  
  
  
  

Ürün Koduna Göre Ürün Durum Sorgulama için Servis Örnek Kod(C#)

  
public async Task GetProductStateByProductCode(StoreGetProductByProductCodeRequest storeGetProductByProductCodeRequest)
  {
    var httpClient = new HttpClient();
    StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeGetProductByProductCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
    var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/GetProductStateByProductCode", content);
    string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    
    bool showError = false;
    StoreGetProductStateByProductCodeResponse storeGetProductStateByProductCodeResponse = new StoreGetProductStateByProductCodeResponse();
    ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
    try
    {
      storeGetProductStateByProductCodeResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = true;
    }
  
    try
    {
      productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
    }
    catch
    {
      showError = false;
    }
  
    string jsonText = null;
    if (showError == false)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeGetProductStateByProductCodeResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    if (showError == true)
    {
      jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
    }
  
    return jsonText;
  }
  
  

Ürün Koduna Göre Ürün Durum Güncelleme

Bu servis ile mağazanızda bulunan ürünlerin koduna göre durum güncellemesi yapabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/c2c/StoreProductServices/UpdateProductStockByProductCode
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
    "UrunKodu":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın durum güncellemesi yapılacak ürününün kodu" (string)
    "UrunDurumu":"yeni durum değeri" (int) --> Alabileceği değerler : Aktif, Pasif
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "durum":"Başarılı", (string)
    "acıklama":"", (string) 
  }
  
  
  
  

Ürün Koduna Göre Ürün Durum Güncelleme için Servis Örnek Kod(C#)


public async Task UpdateProductStateByProductCode(StoreUpdateProductStateByProductCodeRequest storeUpdateProductStateByProductCodeRequest)
{
  var httpClient = new HttpClient();
  StringContent content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(storeUpdateProductStateByProductCodeRequest), Encoding.UTF8, "application/json");
  var response = await httpClient.PostAsync("https://kmk.apiservisi.com/api/c2c/StoreProductServices/UpdateProductStateByProductCode", content);
  string apiResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  
  bool showError = false;
  StoreUpdateProductResponse storeUpdateProductResponse = new StoreUpdateProductResponse();
  ProductErrorResponse productErrorResponse = new ProductErrorResponse();
  try
  {
    storeUpdateProductResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = true;
  }

  try
  {
    productErrorResponse = JsonConvert.DeserializeObject(apiResponse);
  }
  catch
  {
    showError = false;
  }

  string jsonText = null;
  if (showError == false)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(storeUpdateProductResponse, Formatting.Indented);
  }

  if (showError == true)
  {
    jsonText = JsonConvert.SerializeObject(productErrorResponse, Formatting.Indented);
  }

  return jsonText;
}

  

Kategori Listesi

Bu servis ile kategori listesine ulaşabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/c2c/StoreProductServices/GetCategoryTree
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "anaKategoriId":"", (int) 
    "anaKategoriAd":"", (string) 
    "altKategori":[
      {
      "kategoriId":"", (int)
      "kategoriAd":"", (string)
      "ustKategoriId":"" (string)
     },
     {
      "kategoriId":"", (int)
      "kategoriAd":"", (string)
      "ustKategoriId":"" (string)
     }    
    ]
  }
  
  
  
  

Marka Listesi

Bu servis ile marka listesine ulaşabilirsiniz.

Request

  
  POST /api/c2c/StoreProductServices/GetBrands
  Host: https://kmk.apiservisi.com
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "Domain":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın bulunduğu c2c sisteminin domaini", (string)
    "ApiKey":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiKey", (string) 
    "ApiPassword":"entegrasyonu yapılmak istenen mağazanın sahibi tarafından size sağlanan ApiPassword" (string)
  }
  
  
  
  

Response

  
  HTTP 200 OK
  Content-Type: application/json; charset=utf-8
  
  {
    "markaId":"", (int) 
    "markaAd":"", (string) 
    "kategori":[
     {
      "kategoriId":"", (int)
      "kategoriAd":"", (string)
     }    
    ]
  }
  
  
  
  
Copyright © 1998- KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.